Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton

Apr 16, 2018

Självledarskap innebär att man styr sina tankar, känslor och beteende mot ett önskat mål eller resultat vilket krävs i det moderna digitaliserade samhället. Vi är duktiga på att tänka på våra övriga relationer i livet men de tär inte lika vanligt att vårda sin karriär och leda sig själv för...


Apr 8, 2018

Vi har helt missförstått digitaliseringen menar kemidoktorn och digitaliseringsexperten Ashkan Fardost. Förbered er på ett fullspäckat avsnitt som kommer ge er helt nya perspektiv på den digitala revolutionen. Ahskan delar också med sig om sina tankar på dagens utbildning och hur han hackade Napster och blev...


Apr 1, 2018

I detta avsnittet är temat digitala spaningar. Vi träffar Ola Andersson som beskriver sig själv som en digital omvärldsbevakningsnörd. Vi spånar kring de fyra stora plattformarna Facebook, Amazon, Google och Apple och hur de kommer styra våra liv och hantera vår data i framtiden. Vi går också in på Spotifys...


Mar 25, 2018

Hur påverkar digitaliseringen våra sociala förmågor? Henrik Fexeus kan det mesta om människans sociala kompetens. Som mentalist, tankeläsare och författare har han senaste 20 åren studerat just varför människor agerar som vi gör. I detta avsnitt diskuterar vi vikten av social kompetens och vad man ska göra...


Mar 19, 2018

Ni kanske känner igen Frida Boisen från Lyxfällan, som digitalchef på Bonnier eller som Sveriges främsta föreläsare inom sociala medier. I detta avsnitt lär hon ut sina knep för att lyckas i sociala medier. Men vi diskuterar också plattformarnas framtid och hur man bör förhålla sig till de ständigt...