Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton

Feb 19, 2018

Delningsekonomi innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker mellan privatpersoner istället för att själv äga dem. I det 14e avsnittet har vi bjudit in Hicham Larhnimi, som nyligen lanserat samåkningstjänsten Heetch i Sverige, för att reda ut delningsekonomins innebörd och framtida...


Feb 12, 2018

Har du funderat över hur tekniken styr din världsbild? Med algoritmer och data som styr över innehållet du konsumerar så är det en legitim fråga. Vann Trump amerikanska valet på grund av fake news och filterbubblor? Vi har bjudit in författaren och journalisten Per Grankvist för att diskutera detta vidare. 


Feb 5, 2018

I det tolfte avsnittet har vi bjudit in Omnicoms VD Ali Tajbaksh. Vi diskuterar dagens och framtidens medielandskap. Kommer det finnas plats för alla typer av byråer? Det är inte alls självklart i ett fragmenterat medielandskap i ständig förändring. Särskilt när vi ser en tydlig trend mot konsolidering och...


Jan 29, 2018

I det elfte avsnittet blir det internetbonanza med Joakim Jardenberg, en sann teknik och internetguru som lever som han lär. Det snackas om internet & media ur ett historiskt och framtida perspektiv. Hur har internet påverkat oss och hur ser nästa generation av internet ut? 


Jan 22, 2018

I detta avsnitt möter vi författaren och entreprenören Karin Zingmark. Vi talar om vad det innebär att vara en digital och kommunikativ ledare. Vad krävs från företag och medarbetare för att kunna bli digitaliserade och förbereda sig på framtiden. Vi diskuterar även generationsklyftan och hur framtidens...