Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 19, 2018

Delningsekonomi innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker mellan privatpersoner istället för att själv äga dem. I det 14e avsnittet har vi bjudit in Hicham Larhnimi, som nyligen lanserat samåkningstjänsten Heetch i Sverige, för att reda ut delningsekonomins innebörd och framtida potential.