Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jan 22, 2018

I detta avsnitt möter vi författaren och entreprenören Karin Zingmark. Vi talar om vad det innebär att vara en digital och kommunikativ ledare. Vad krävs från företag och medarbetare för att kunna bli digitaliserade och förbereda sig på framtiden. Vi diskuterar även generationsklyftan och hur framtidens arbetsmarknad kommer se ut som en effekt av digitaliseringen. Karin har tidigare arbetat som marknadschef på Microsoft och med flera olika roller inom MTG.