Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Apr 6, 2020

Idag har vi äran att gästas av den 11 åriga Benjamin Mankowitz för att diskutera teknik och hur barn ser på en digital nutid och framtid.Det är lätt hänt att dagens beslutsfattare har personliga erfarenheter och åsikter som underlag för viktiga beslut inför framtiden. I det digitala där allt förändras otroligt fort är det därför viktigt att lyssna på kommande generationer och hur de tänker om saker och ting. Benjamin lär dig idag om hur dagens barn tänker kring teknik och en digitala nutid och framtid. 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram