Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jun 8, 2020

Superkommunikatören Per Schlingmann var en av arkitekterna bakom Nya Moderaterna som ledde till regeringsskifte. Nu har han lämnat maktens korridorer för att med full kraft istället bli författare, debattör och föreläsare. Idag bjuder han på sina erfarenheter från politik och kommunikationsbranschen och diskuterar pandemins rådande effekter på en urbaniserad och digital värld och framtid. 

Följs oss på instagram för mer information