Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jun 15, 2020

Att betala för exponering är något som är synonymt med marknadsföring men i och med digitaliseringen har nya möjligheter tillkommit. Prestationsbaserad marknadsföring, som via data kan tillåta företag att endast betala för effekt, konverteringar och affärsnytta, är något som växt otroligt det senaste decenniet. Fredrik Lindros som är VD på Speqta är en expert på området och ger dig en femton minuters crash-course i något som bör ses om allmänbildning idag.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram