Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Dec 21, 2020

Daniela Rathana skickade ett fan-mail till Oskar Linnros i gymnasiet och fick ett svar. Efter att bibehållit kontakten och körat för några av landets största artister signade han Daniela som sin första artist. Daniela slog igenom som soloartist precis innan pandemin och har tagit landet med storm. Idag är hon i studion för att prata sex, karriär, sociala medier och hur det är att slå igenom som en artist under en pandemi. 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram