Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Dec 28, 2020

Johannes jobbar dagligen med flera av våra största stjärnor inom sport, musik och näringsliv. Han vill utmana alla till att bli mentalt starkare för att maximera sin potential.  Han har skrivit flera böcker på temat och har talat inför över 150 000 personer med sitt budskap att du behöver utmana dig själv för att växa som människa. Ett dubbelavsnitt man inte vill missa! 

Följs oss på instagram och glöm inte prenumerera på podden