Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Mar 12, 2018

Valet 2018 närmar sig och med tanke på vad som hände under amerikanska valet så är politisk annonsering och påverkan något som borde diskuteras mer. Vad har publicister för ansvar gällande politiska budskap och vad händer om regimer och partier försöker köpa sig till politiskt inflytande. Detta och mycket mer diskuteras i detta avsnitt med Svenska Dagbladets publisher Fredric Karén.