Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Apr 12, 2021

Vilka områden är de viktigaste att ha koll på för att möta kraven på framtidens kundservice? I takt med att digitaliseringen i världen ökar kräver vi konsumenter också mer sömlösa kundresor från företag. Hur bör man tänka och hur kan digital service bli en marknadsföringskanal? Vi har bjudit in en expert för att besvara våra frågor. 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram

Dagens avsnitt görs i samarbete med Freshworks