Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Apr 19, 2021

Edtech & individanpassat lärande är dagens spännamnde tema med Matteappens grundare Henrik Appert. Skolan tar tid att digitalisera och anpassa sig för en ny era men mycket har skett under det senaste årets pandemi. Vi talar även om livslångt lärande och vårt lands problem med matematik. 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram