Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


May 3, 2021

Det finns ingen sektor som genomgår så stor förändring som elmarknaden med solceller, digitalisering, hållbarhet och batterier. Efter flera år ifrån elbolagens insida fick Daniel Lindén nog. Det var dags att vända upp och ner på hela industrin och resultatet blev bolaget Tibber.  Idag diskuterar vi affärsmodeller som revolutionerar en hel sektor och vad som krävs för att vi ska bli mer medvetna & hållbara i vår elkonsumtion. 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram