Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jun 10, 2021

Ett extraavsnitt släpps idag med Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig. Detta på grund av den växande antisemitismen med flera rapporterade incidenter den senaste tiden. Att inte kunna känna sig säker som jude eller annan religion/minoritet i ett land som Sverige är helt enkelt oacceptabelt. Kunskapsbrist anser jag är en viktigt faktor och mer om hur vi kan tackla denna problematik diskuterar vi idag.

Följs oss på instagram och glöm inte prenumerera på podden