Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Apr 8, 2018

Vi har helt missförstått digitaliseringen menar kemidoktorn och digitaliseringsexperten Ashkan Fardost. Förbered er på ett fullspäckat avsnitt som kommer ge er helt nya perspektiv på den digitala revolutionen. Ahskan delar också med sig om sina tankar på dagens utbildning och hur han hackade Napster och blev en världskänd artist. 

Länk till LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/henricsmolak/

Länk till Instagram: https://www.instagram.com/underfemton/

Podden görs i samarbete med Strossle och Dagens Media