Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Apr 30, 2018

I detta avsnitt träffar vi entreprenören,
skateboard-mästaren och LinkedIn-mannen Per Holknekt, för ett
samtal om livet, marknadsföring och mediekonsumtion. I hans egen
brokiga karriär är det föreläsningarna han håller högst, eftersom
de betyder något för andra människor. Lär dig om hur man engagerar och bygger ett personligt varumärke i en fragmenterad digital värld. 

Följ Under Femton på instagram: www.instagram.com/underfemton