Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jul 23, 2022

Henri Thunberg har skapat plattformen geeffektivt.se eftersom svenska givare fokuserar för mycket på ändamålskostnader. Han vill se mer fokus på effektivitet och data när det gäller var pengarna bäst ska skänkas. Hur ska man tänka när man skänker pengar och hur är det att ägna större delen av sitt liv åt välgörenhet? Mer om detta får du med en otroligt driven och smart entreprenör på måndag.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram