Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Nov 14, 2022

SaaS-bolaget Madden Analytics grundades sommaren 2020 av ett team med bred erfarenhet från e-handel och retail. Axel Bukowski som startat Nividas Eyewear märkte tydligt att de inte var ensamma om problem med allt för långa excelsnurror och lagerproblem. Han noterade att industrin i stort varje år gick miste om försäljning för hundratals miljarder kronor på grund av att varor tar slut på lager, samtidigt som många ofta sitter på stora överlager av artiklar som inte säljer som väntat. Lösningen blev Madden och mer om det hör du idag med en otrolig entreprenör.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram