Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Dec 12, 2022

Insuretech är dagens tema med en av landets just nu hetaste entreprenörer och Insurelys vd & grundare. De har kallats försäkringsbranschens Tink och erbjuder en open insurance lösning till banker, försäkringsbolag och andra företag där försäkring är relevant. Vad det innebär i praktiken är att de erbjuder en plattform där kunder kan fritt dela sin försäkringsinformation till olika aktörer. Hur de har kunnat växa snabbt och lyckats få en miljardvärdering och om industrin i stort kommer vi diskutera under en spännande kvart idag så missa inte! 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram