Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


May 21, 2018

Temat i 'Under 15' denna vecka är MINDFULNESS. I en digitaliserad värld med psykisk ohälsa och stress som växer lavinartat är detta otroligt viktigt att lära oss mer om. Hur kan vi motarbeta dessa negativa effekter och leva mer i nuet. Vad innebär egentligen dessa tekniker och verktyg som påstår sig hjälpa oss leva mer i nuet och konsten att fokusera? Vi har bjudit in Sveriges ledande expert på området för att lära dig om mindfulness på under femton minuter. 

Följ oss gärna på Instagram: www.instagram.com/underfemton