Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 26, 2024

Atrium Ljungberg har frågat den nya generationen tjänstemän: vilka förväntningar på arbetsliv, arbetsplats och ledarskap finns från dem i dag? För första gången någonsin har en stor rapport genomförts med just detta tema och vi har bjudit in deras affärsutvecklingschef för att diskutera just den nya arbetslivseran och hur de kommer forma (om) vårt samhälle. Så missa inte denna underbara kvart idag som ger oss insiktt i framtiden. 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram