Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jul 9, 2018

I detta avsnitt möter ni Caroline Rödén, VD och medgrundare till företaget BlueCall, för att diskutera den snabbt växande psykiska ohälsan i samhället och hur vi kan vända denna negativa trend.

Caroline Rödén har haft personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och bristen på möjligheter att kunna få snabb hjälp gjorde att hon tillsammans med vänner startade företaget BlueCall, en mobilapp för anonyma terapeutiska samtal över telefon och chatt. Hon lär dig bland annat om hur vi ska få bort tabun och vad vi kan göra för att proaktivt behandla psykisk ohälsa. Okunskapen en viktig anledning, så se till att lyssna.

Glöm inte prenumerera så vi kan pinga dig varje gång vi kan lära dig något nytt.