Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Dec 11, 2017

Under 15 träffar Josefine Kvarnström som är ansvarig för Schibsteds Brand Studio, den del av Schibsted som jobbar med kommersiellt innehåll. I avsnittet fördjupar sig Josefin och Henric i frågan om hur en publicist ska hantera kommersiellt kontra redaktionellt innehåll. 

Idag skapar annonsörer innehåll som är inspirerat av hur publicister brukar skriva, samtidigt är tidningars native advertising affär större än någonsin, det har gjort att frågan om skillnaden mellan kommersiellt och redaktionellt innehåll är mer aktuell än någonsin.