Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Nov 5, 2018

Elza Dunkels forskar på internets och digitaliseringens påverkan på barn och unga berättar om varför hon anser att antitrenden mot ett uppkopplat liv är direkt skadligt. I avsnittet talar vi också om hur digitaliseringen har påverkat vårt beteende, normer och kulturer. Ett avsnitt alla borde lyssna på med landets kunnigaste person på området.