Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Nov 26, 2018

Som 8 åring kom Shervin till Sverige från Iran som flykting. Han växte upp i Stockholms förorten Husby och har konstant varit tvungen att sälja in sig själv. Idag driver Shervin 5 bolag, har över 300 anställda, omsätter över 300 miljoner och är fyrfaldig gasellvinnare! Hur har denna geniala man lyckats och hur bygger man bolag på bästa sätt? 

Instagram: @underfemton