Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Dec 18, 2017

I dagens avsnitt mikrodyker vi i den heta teknologin Artificiell Intelligens. Kommer AI bli människans undergång eller superkraft? Vad innebär denna teknologin för samhället och vår framtid? Vi har bjudit in professor Stefan Carlsson för att svara på frågorna.