Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jan 1, 2018

Vi rivstartar det nya året med att lära oss om konsten att berätta en story, det vill säga Storytelling. Författaren och föreläsaren Matts Heijbel delar med sig av sina bästa tips på vad och hur man berättar en bra story både för en organisation och personligen.