Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Apr 22, 2019

Alla säljer hela tiden oavsett om det är på jobb eller i ens vardag. Ständigt möter man situationer där man måste förhandla och övertyga en motpart om det man vill åstadkomma. Konsten att behärska sälj och säljtekniker är därmed något alla bör kunna behärska. Denna konst lär Borg&Owilis säljchef Salar Roshandel dig om idag. 


Glöm inte att prenumerera :) 

Instagram: underfemton