Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Apr 29, 2019

25 miljarder kronor, runt 200 hotell och över 16 000 anställda är den koncern som Petter Stordalen nyligen skrivit över på sina barn. Det är hans dotter Emilie Stordalen som är mest engagerad inom bolaget idag med sikte på att följa sin pappas fotspår men på sitt egna sätt. Idag berättar hon om hur det är att växa upp i familjen Stordalen och på sikt ta över koncernen för familjens räkning. 

Glöm inte prenumerera! :) 

Instagram: underfemton