Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jan 8, 2018

I det åttonde avsnittet mikrodyker vi i den spännande teknologin Eyetracking, alltså en teknik som kan mäta och analysera hur och vad vi tittar på. Tenkiken används redan frekvent idag men man ser stor potential inför framtiden. Tobii är världsledande inom tekniken och vi gästas av deras produkt och affärsområdeschef Emelie Löfdahl.