Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jun 10, 2019

Hur kan man kombinera entreprenörskap, innovation med att lösa vår planets största problem? Svaret heter impact entreprenörskap och är dagens tema. Norrsken Foundation startades 2016, av Niklas Adalberth, med missionen om att göra det enklare, bringa kapital och hylla entreprenörer som arbetar just med impact. I år har Norrsken lanserat #impactweek där dessa entreprenörer ska hyllas och prisas under en mer strukturerad form. Vi har med oss Norrskens VD Erik och investeringschef Tove för att berätta mer.

Glöm inte att prenumerera! :) 

https://norrskenimpactweek.org/

Instagram: UnderFemton