Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jun 24, 2019

Haval van Drumpt deserterade från Iraks armé, flydde till Sverige och tjatade sig till ett jobb i en Teliabutik. Därefter har han gjort en snabb karriär och är idag VD på mobiloperatören Tre. Idag lär han dig om framtidens telefoni, 5G och dess möjligheter samt varför kommunikation & telefoni är en demokratisk rättighet som borde vara tillgängligt i hela världen.

Glöm inte prenumerera på podden! :) 

www.instagram.com/underfemton