Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 5, 2018

I det tolfte avsnittet har vi bjudit in Omnicoms VD Ali Tajbaksh. Vi diskuterar dagens och framtidens medielandskap. Kommer det finnas plats för alla typer av byråer? Det är inte alls självklart i ett fragmenterat medielandskap i ständig förändring. Särskilt när vi ser en tydlig trend mot konsolidering och stora marknadspenetrationer från globala aktörer.