Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 12, 2018

Har du funderat över hur tekniken styr din världsbild? Med algoritmer och data som styr över innehållet du konsumerar så är det en legitim fråga. Vann Trump amerikanska valet på grund av fake news och filterbubblor? Vi har bjudit in författaren och journalisten Per Grankvist för att diskutera detta vidare.