Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 24, 2020

”Proptech” är en förkortning för Property Technologies och innebär en digitalisering av fastighetsbranschen. En industri som historiskt varit väldigt konservativ och lukrativ som nu enligt McKinsey är en av de senare till att digitaliseras. Vad betyder detta egentligen? Vi har med oss entreprenören Mikaela Svefors, medgrundare till proptech-bolaget Avy, för att lära oss allt om denna spännande omställning. 

Glöm inte att prenumerera och följ oss på instagram