Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Mar 16, 2020

I kristider visar det sig att våra mänskliga attribut gör att vi ofta tar de sämsta besluten, särskilt gällande våra långsiktiga investeringar och besparningar. Sedan aktie- och fondsparande introducerades till allmänheten har flera olika finansiella rådgivare erbjudit sina kunder hjälp och vägledning men nu håller robotrådgivning på att ta över. Fintech-entreprenören Henrik Jönsson är i studion för att lära oss mer om detta. 


Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram