Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Nov 20, 2017

I avsnitt två möter Henric Smolak den tidigare Mittmedia VDn Thomas Petterssohn. Dagens mikrodykning handlar om hur medielandskapet påverkas av plattformarna Facebooks och Googles så kallade duopol.

Facebooks och Googles dominans handlar inte bara om lönsamhet, den handlar om demokrati. Många medieinstitutioner har historiskt haft en central roll i vår demokrati. Vad händer om den makten förskjuts till två stora företag som inte är intresserade av dessa frågor?