Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jun 4, 2018

Nästa gäst heter Jesper Åström och har i 35' timmar på scen talat om Digital Transformation. Han är en av landets skickligaste digitala taktiker som kommer in i bolag när kreatörer och nätstrateger är klara med sitt. Jesper vet att vi står inför ett skifte varken vi människor eller företag är förbereda att ta oss an. I detta avsnitt berättar han om vad vi bör tänka på och vad som kommer hända i en tid där allting transformeras digitalt. 

Glöm inte prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram www.instagram.com/underfemton :D