Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 12, 2024

Svenska Invoier driver en ”börs för fakturor”. Bolaget har nu säkrat 682 miljoner kronor från EU, som ska täcka upp kreditförluster och öka riskviljan hos köpare på plattformen. Dess grundare och vd Fredrik Mistander är i studion för att diskutera entreprenörskap som stöttas av EU för att bidra till en större samhällsnytta. Detta genom att skaka om i en väldigt trött marknad, där factoringbolagen täljt guld i många år. 

Glöm inte prenumerera på podden och följ oss på instagram