Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 19, 2024

Affärsidéer kan poppa upp lite var som och man behöver inte ha en stor revolutionerande idé menar nästa veckas gäst som startat Percap. Under ett styrelsemöte i sin bostadsrättsförening under pandemin behövde de ett sätt att genomföra deras stämma delvis digitalt och därefter satte Fredrik igång för att lösa deras problem. När han väl hade byggt en produkt åt sin förening insåg han att fler hade samma problem och även i flera olika sektorer. Av det växte ett bolag fram. Idag gräver vi oss djupare i detta med en driven entreprenör i studion.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram