Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Oct 1, 2018

Många förknippar retorik med konsten eller förmågan att prata, men enligt Elaine Eksvärd är det mer än så, det kan handla om allt från att stå på scen, till att uttrycka sig korrekt visuellt eller att ge feedback. Det är som en muskel som måste tränas, och ingen föds med sexpack. Elaine Eksvärd är nog en av landets bästa retorikexperter och idag ger hon dig en introduktion till den retoriska världen på mindre än 15 min.

Glöm inte att subscribea och följ oss för på instagram.com/underfemton