Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jan 7, 2019

Idag gästas vi av Adeline Sterner, som efter en kort sejour på konsultfirman McKinsey, bestämde sig för att byta spår och bli entreprenör. Vad krävs för att starta eget? Vad är viktigt i de olika faserna i tillväxten av ett bolag? Lyssna på en fantastisk inspirerande person som nu är inne på sitt andra bolag redan.

Följ oss även på instagram: @underfemton