Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


May 6, 2019

Clear Channels Chief Product Officer Finn Wikander gästar studion för att diskutera digital transformation och flödena som sammankopplar den digitala och fysiska världen. Med hans erfarenheter från fem industrier som alla genomgått en transformation har han mycket att lära dig. Med erfarenheter från Apple och världens största mediebolag bjuder han idag på komprimerad kunskap och faktiska tips till dig som lyssnare. 

Glöm inte prenumerera! :D 

Instagram: UnderFemton