Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


May 20, 2019

Vad är det som egentligen definierar ett modernt ledarskap idag? Detta har vår nästa gäst Pernilla Barkman funderat över under sin framgångrika karriär som ledare i flertal organisationer och branscher. Idag är hon VD på Nordic Feel och Eleven som är ett av Nordens ledande skönhetsbolag. Har du det som krävs för att bli VD? In och lyssna på ett inspirerande avsnitt.

Glöm inte prenumerera! 

Instagram: underfemton