Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jul 1, 2019

Som 29-åring blev han rekordung vd för Sveriges hetaste reklambyrå och idag är David Sandström doldisen bakom Klarnas transformation till att bygga ett globalt varumärke. Idag berättar han om deras resa och vad man böra tänka på när man bygger ett globalt bolag. Ett sant geni som alla bör investera en kvart i att lyssna på! 

 

www.instagram.com/underfemton