Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Oct 28, 2019

En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. En av de största miljöbovarna är just vårt samhälle idag är just att sliter och slänger produkter och varor i alltför hög grad. Vi har bjudit in Traderas CMO Pierre Norberg för att diskutera lösningen i en cirkulär ekonomi. 

Prenumerera på podden och följ oss på www.instagram.com/underfemton