Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Aug 24, 2020

En industri som påverkar nästan allt vi tycker och formar vår världsbild. Idag gästar Viktor Lidholt som började programmera innan internet fanns och jobbade sedan för Google i Silicon Valley. På plats i USA uppmärksammade han hur fragmenterad, partisk och falska nyheterna var och han ville göra något åt det. Plattformar som skapade filterbubblor och subjektiva nyhetsgiganter som valde sina vinklar blev grunden till ett företag. Med visionen om att fixa en trasig nyhetsindustri startade han Newsvoice och idag diskuterar vi lösningen på detta globala problem.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram