Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton

Feb 26, 2018

Har du koll på fintech? Annars är det nog dags att få det eftersom det håller på att revolutionera hela den finansiella sektorn. Då är det passande att vi i detta avsnitt gästas av medgrundaren till ett av Sveriges hetaste fintechbolag Tink. Han beskriver sig själv som en klassisk datanörd som såg...


Feb 19, 2018

Delningsekonomi innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker mellan privatpersoner istället för att själv äga dem. I det 14e avsnittet har vi bjudit in Hicham Larhnimi, som nyligen lanserat samåkningstjänsten Heetch i Sverige, för att reda ut delningsekonomins innebörd och framtida...


Feb 12, 2018

Har du funderat över hur tekniken styr din världsbild? Med algoritmer och data som styr över innehållet du konsumerar så är det en legitim fråga. Vann Trump amerikanska valet på grund av fake news och filterbubblor? Vi har bjudit in författaren och journalisten Per Grankvist för att diskutera detta vidare. 


Feb 5, 2018

I det tolfte avsnittet har vi bjudit in Omnicoms VD Ali Tajbaksh. Vi diskuterar dagens och framtidens medielandskap. Kommer det finnas plats för alla typer av byråer? Det är inte alls självklart i ett fragmenterat medielandskap i ständig förändring. Särskilt när vi ser en tydlig trend mot konsolidering och...