Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Mar 5, 2018

Vad vet du om Virtual Reality? Är det en fluga eller en ny dimension på våra liv. I detta avsnitt gästas vi av experten Emma Af Robson som lever och andas Virtual Reality (AR) och Augmented Reality (AR). Hon slår hål på myter om VR och ger oss en inblick i teknikens framtida potential.