Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton

Jan 29, 2018

I det elfte avsnittet blir det internetbonanza med Joakim Jardenberg, en sann teknik och internetguru som lever som han lär. Det snackas om internet & media ur ett historiskt och framtida perspektiv. Hur har internet påverkat oss och hur ser nästa generation av internet ut? 


Jan 22, 2018

I detta avsnitt möter vi författaren och entreprenören Karin Zingmark. Vi talar om vad det innebär att vara en digital och kommunikativ ledare. Vad krävs från företag och medarbetare för att kunna bli digitaliserade och förbereda sig på framtiden. Vi diskuterar även generationsklyftan och hur framtidens...


Jan 15, 2018

I det nionde avsnittet möter vi Bearingpoints Director Carolina Hellström som är expert på digitala transformationer samt datahantering och reglering. Vi diskuterar GDPR, det nya europeiska datadirektivet som träder i kraft i maj, samt hur data kommer värderas och reguleras i framtiden. Ett tema som är...


Jan 8, 2018

I det åttonde avsnittet mikrodyker vi i den spännande teknologin Eyetracking, alltså en teknik som kan mäta och analysera hur och vad vi tittar på. Tenkiken används redan frekvent idag men man ser stor potential inför framtiden. Tobii är världsledande inom tekniken och vi gästas av deras produkt och...


Jan 1, 2018

Vi rivstartar det nya året med att lära oss om konsten att berätta en story, det vill säga Storytelling. Författaren och föreläsaren Matts Heijbel delar med sig av sina bästa tips på vad och hur man berättar en bra story både för en organisation och personligen.