Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jan 15, 2018

I det nionde avsnittet möter vi Bearingpoints Director Carolina Hellström som är expert på digitala transformationer samt datahantering och reglering. Vi diskuterar GDPR, det nya europeiska datadirektivet som träder i kraft i maj, samt hur data kommer värderas och reguleras i framtiden. Ett tema som är oerhört relevant med tanke på hur mycket data vi som privatpersoner ger ifrån oss digitalt utan att reflektera vad det har för konsekvenser.